Nošení dětí v prvním roce

Při nošení dětí je nutné pamatovat na to, že v průběhu prvního roku života probíhá mnoho změn, fyzických i psychických. Proto je třeba věnovat velkou pozornost výběru a používání nosiče pro všechna stádia vývoje dítěte. Níže je graficky znázorněn proces vývoje přirozeného nošení dětí v prvním roce života.  

Image 1

Porozumíme-li vývoji páteře od narození až po batolecí věk, uvědomíme si jak důležitá je důkladná podpora páteře nosičem. Dítě se rodí na svět s páteří ve stavu kyfózy (termín vyjadřující zakřivení do tvaru kulatého „C“). Miminko umí krátkodobě, ale často držet hlavičku a napřimovat se, ale když se uvolní tak jeho páteř, přirozeně zaujímá tento tvar „C“. Je tomu tak proto, že zádové svaly, které pomáhají napřímit páteř, postrádají sílu potřebnou k napřímení do tvaru "S", jako je tomu u dospělého člověka, to se děje až postupem času ve stádiích vývoje.

Čím mladší dítě je, tím důležitější je podporovat páteř při dlouhodobém nošení po celé délce, protože zádové svaly se teprve posilují a také meziobratlové ploténky nemohou ještě působit jako tlumiče. Dobrý nosič proto podporuje záda dítěte rovnoměrně a pevně, takže jeho záda se v něm nemohou bortit. Materiál nosiče musí být ale i dostatečně měkký a ne příliš tuhý, aby se přizpůsobil přirozeně zakulacenému tvaru páteře dítěte v každé jeho vývojové fázi. Dosažení tohoto efektu je důležité i pro starší děti, protože když usnou, tak se jejich svaly se uvolní, záda se zakulatí. Dobrý nosič by měl být i nastavitelný, aby se vždy přizpůsobil velikosti vašeho dítěte.

Jednotlivá stádia nošení

Míra podpory páteře nosičem bude záviset na vývoji dítěte. Níže uvádíme rozdělení do prvních čtyř stádií nošení dítěte.

Image 2

1. První stádium: novorozenec (cca 0-3 měsíce)

Největší podporu nosičem potřebují miminka v době, než sami dlouhodobě drží hlavičku. Páteř je ve stavu kyfózy a potřebuje nosič, který ji pevně drží a zároveň poskytuje oporu přirozenému zakřivení páteře při uvolnění. Svaly podél páteře nejsou ještě dostatečně posílené, proto je potřeba volit nosič s ideální oporou, aby se miminko při nošení nehroutilo. Ideálními nosiči pro tento věk jsou šátky a ring slingy, protože si je nositel může upravit na sebe tak, aby odpovídaly přesně jedinečné velikosti miminka. Ergonomická nosítka, ačkoli uživatelsky pohodlná a rychlá, oproti tomu nepadnou všem (výrobně daná velikost) a obvykle se doporučují před koupí vyzkoušet.

2. Druhé stádium: dítě „pasoucí koníčky“ (cca 3-6 měsíců)

Oblast krku u horní části páteře začíná sílit a cca ve 3-4 měsících již dítě dokáže dlouhodobě držet hlavičku a začíná se samo otáčet na bříško a tzv. „pást koníčky“. V důsledku toho se křivka krční páteře (kyfóza) začíná vyrovnávat, nakonec dochází až k zakřivení dovnitř a vzniku krční lordózy. A tak, ačkoli je ovládání hlavičky miminka již stabilní a pod kontrolou, je stále potřeba dostatečná podpora v hrudní (střední páteř) a bederní (spodní páteř) části. V tomto stádiu stále nejoptimálnější podporu zajišťuje ring sling nebo pevný tkaný šátek, ale dítěti už padne i většina ergonomických nosítek.

3. Třetí stádium: lezec (cca 6-9 měsíců)

Střední oblast páteře, tzv. hrudní část, se posiluje, když si dítě samo dokáže vyndat paže z nosiče (většinou i začíná lézt a dokáže se samo bez pomoci posadit), obvykle mezi cca 6-9 měsícem života. Svaly v této oblasti pomáhají podporovat záda dítěte a páteř zůstává zakulacená v hrudní kyfóze.

4. Čtvrté stádium: chodec (cca 9-12+ měsícú)

Poslední stádium je dokončeno, když dítě začne chodit. V této fázi se spodní část zad, zvaná bederní, začíná narovnávat a zakřivovat dovnitř. Toto nové zakřivení, nazývané bederní lordóza, dokončuje zakřivení páteře do tvaru "S". Nyní jsou již svaly dítěte dostatečně silné k podpoře celých zad.

Vývoj kyčlí při nošení dětí

Porozumění vývoji pánve a kyčlí od narození po batolecí věk nám pomáhá při výběru správného nosiče pro jednotlivá období života dítěte.

Image 3

Kostra novorozence sestává z mnoha chrupavek, které se teprve musí zpevnit v kosti, tzv. osifikace. Tento proces trvá mnoho let a je dokončen až dovršením dospělosti. Pánev je jedna z oblastí, která se skládá z několika kostí, které drží pohromadě pomocí chrupavek a kde, spolu s hlavicí stehenní kosti, dochází k postupnému zkostnatění v prvních 9 měsících života dítěte. Proto je obzvlášť důležité napomáhat správnému vývoji kyčlí dítěte správnou oporou hlavice stehenní kosti. Špatná, nebo nesprávná poloha, by mohla vést k dysplazii (vývojové poruše kyčlí), zejména je-li zde již základní predispozice.

Ideální poloha nohou, která spočívá ve vycentrování stehenní hlavice do středu kyčelního kloubu, napomáhá při vývoji kyčlí dítěte. Této poloze se říká "M-pozice" nebo "poloha žáby". Miminko je v ideální poloze když má kolínka trošku výše než zadeček a nožičky jsou roztažené od sebe tak akorát, jak dovolí miminko (z medicínského hlediska: nohy by měly být ve flexy (úhel pokrčení v kyčli) alespoň ve 100° a abdukce (úhel roznožení) by měla být 30-45°). Novorozenci obvykle zaujímají tuto přirozenou polohu, když je zvedáme, což je zároveň ideální poloha pro nošení. Děti s diagnózou kyčelní dysplazie se obvykle léčí používáním Pavlíkových třmenů nebo Frejkovy peřinky, které zajišťují dítěti podporu v této ideální pozici. Pokud dítě nosíme ve správné "M-pozici", bude mít kulatá zádíčka kvůli sklonu v pánvi, který způsobuje, že se páteř zakulacuje.

Jsme rádi, že jste se rozhodli své dítě nosit. Porozumění anatomickému a fyzickému vývoji v jednotlivých obdobích raného věku Vašeho dítěte Vám pomůže tuto zkušenost co nejlépe využít. Mějte na paměti, že při výběru nosiče pro Vaše dítě je nutné vycházet především z vývojových potřeb dítěte a ty se s postupem času mění. Šátky Baby-doo a nosítka Dacony jsou tu pro Vás vždy, na každém kroku této jedinečné cesty. Uváděný věk dítěte v měsících je pouze orientační, sledujte vaše dítě a nošení vždy přizpůsobte jeho individuálnímu vývoji.

Mějte na paměti, že při výběru nosiče pro Vaše dítě je nutné vycházet především z vývojových potřeb dítěte a ty se s postupem času mění.

Šátky Baby-doo a nosítka Dacony jsou tu pro Vás vždy, na každém kroku této jedinečné cesty. Uváděný věk dítěte v měsících je pouze orientační, sledujte vaše dítě a nošení vždy přizpůsobte jeho individuálnímu vývoji.


Vyrobilo Dacony s.r.o./ Baby-doo USA - práva vyhrazena - www.dacony.com.

Nechci, aby mi cokoliv uteklo
Chcete přednostně dostávat aktuální informace? Vyplňte a odešlete nám váš e-mail (odhlášení možné kdykoliv).